Bellman er oversatt til over 20 språk, herunder dansk, finsk og islandsk, men ikke norsk før jeg tok fatt.
Dette bekreftes av det svenske Bellmansällskapet. Skjønt oversette? Man kan ta for seg ord for ord, men ofte ikke
bli særlig klokere. Avklaringene peker mot en helt annen verden, der detaljer og omgangsformer mildt sagt virker
fremmede. Professor Lars Hulden, ledende Bellman-forsker, har sagt:

«Texten i epistlarna er till stora delar obegriplig för nutida (svenske) läsare».


ALT BELLMANSTOFF ER OVERFØRT TIL
www.visemakeriet.no